Kroužky jsou zájmové kompenzační aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí. Tyto nadstandardní činnosti jsou realizovány ve spolupráci s rodiči. V daném školním roce si tak mohou rodiče zvolit pro své dítě optimální aktivitu, která obohatí jeho pobyt v MŠ.

Aktivity jsou vedeny z části učitelkami školy a z části lektory z partnerských vzdělávacích institucí, kteří k nám docházejí. Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče pak mohou, po konzultaci s lektorem zodpovědně rozhodnout, zda dítě bude na aktivitu docházet celoročně.


Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“. V rámci aktivit děti připravují v průběhu roku pro rodiče tématická vystoupení nebo výstavy.

Tyto činnosti budou probíhat většinou v odpoledních hodinách, sportovní gymnastika a kurzy plavání 1x týdně, ostatní kroužky 1x za 14 dní podle služeb učitelek.

created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now