ms-na-pastvisku-nadstandartni-aktivity.j

Kroužky jsou zájmové kompenzační aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí. Tyto nadstandardní činnosti jsou realizovány ve spolupráci s rodiči. V daném školním roce si tak mohou rodiče zvolit pro své dítě optimální aktivitu, která obohatí jeho pobyt v MŠ.

Aktivity jsou vedeny z části učitelkami školy a z části lektory z partnerských vzdělávacích institucí, kteří k nám docházejí. Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče pak mohou, po konzultaci s lektorem zodpovědně rozhodnout, zda dítě bude na aktivitu docházet celoročně.


Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“. V rámci aktivit děti připravují v průběhu roku pro rodiče tématická vystoupení nebo výstavy.

Tyto činnosti budou probíhat většinou v odpoledních hodinách, sportovní gymnastika a kurzy plavání 1x týdně, ostatní kroužky 1x za 14 dní podle služeb učitelek.